Gibraltar

Gibraltar

Gibraltar er et Britisk territoria som ligger på den sørlige enden av den Iberiske halvøy, som overser Gibraltar-stredet. Det har ingen felles grense med landfaste England. Innen konteksten av online gambling, er Gibraltar hjem for mange store og små oper

GRA ble etablert i 2000 under Gibraltar Regulatory Authority Ordinance. Dets ansvarsområde er å regulere telekommunikasjonssektoren på Gibraltar, og å forsikre om en smertefri overgang til liberaliseringen av markedet, i samsvar med EUs lovgivning, og de lokale lover på Gibraltar.

GRA's rolle er å regulere og å legge tilrette for utviklingen av telekommunikasjonssektoren på Gibraltar. Dets ansvarsområde inkluderer økonomiske reguleringer, tekniske reguleringer,  håndhevelse av regler for rettferdig konkurranse, innføring av tekniske standarder, koordinering av utviklingen av telekommunikasjonsinfrastruktur, etterforskning av konsument - og bransjeklager og håndtering av radiospekteret, i tillegg til å tilby rådgivning til  Ministeren for telekommunikasjonssaker og med hensyn til utstedelse av ulike former for lisenser.

GRA's gamblingsavdeling utsteder først og fremst lisenser til utprøvde operatører, og krever programvaretesting som en del av prosessen. Det finnes ingen etableringsavgifter, foruten for en årlig avgift på £2,000. Skattenivået på fixed-odds eller betting-vekslingsoperasjoner er 1 % av omsetning opp til GBP 42,500,000 av årlig omsetning, med et tak på spillskatt på GPB 425,000 per år. For internettkasinoer ligger spillskatten på 1 % av bruttoproduktet, med det samme maksimumstaket som for fixed-odds betting.

Mer informasjon

Vil du vite mer? Gå til denne lenken for mer opplysninger og informasjon gibraltar.gov.gi.

Ja! Jeg vil vite mer om eksklusive bonuser, kampanjer og nyheter.

SUBSCRIBE