Betingelser og vilkår

Vi ønsker at alle spillere som besøker nettsidene våre skal få maksimum utbytte av våre online gamblingtjenester. Derfor ber vi deg om å lese gjennom betingelsene som gjelder for våre sider, og å respektere våre henstillinger.

Ved å benytte våre tjenester, godtar du også at du er bundet av nettsidenes brukerbetingelser. Vi kan med visse mellomrom forandre disse betingelsene. Derfor anbefaler vi at du sjekker med jevne mellomrom om det er foretatt oppdateringer.

Online Casino Reports er ikke på noen måte en kasinooperatør eller leverandør av online gambling. Dette er en online gambling portal som averterer og evaluerer utvalgte kasinoer og pokerrom og som tilbyr informasjon om det som skjer i bransjen. Vi oppfordrer ikke på noen måte  å delta i online gambling. Vi eier ikke online kasinoer eller pokerrom, og vi tilbyr ikke noen form for garantier.

All omtale av Online Casino Reports webside inkluderer Official Online Casino Report sin blogg på: blog.onlinecasinoreports.com.

Vi står ikke som ansvarlige for feil eller utelatelser på websiden. Vi forbeholder oss retten til å forandre nettsidene til enhver tid og uten forvarsel. Online Casino Reports garanterer dessuten ikke for at informasjon, tekst, grafikk, lenker eller annet innhold på nettsiden, er riktig, fullstendig eller pålitelig.

Alt innhold på siden står uten noen som helst garanti. Du må til en hver tid undersøke regler og restriksjoner på nettsidene du åpner før du går videre.

Vi anbefaler at du undersøker gjeldende lover der du bor før du spiller ved et online kasino. Online gambling må være lovlig i byen, staten eller landet du bor, og du må oppfylle lovens aldersgrense for gambling, og betale påbudte skatter i byen,  staten og landet du bor i. Du er selv ansvarlig for å vite om du følger det lokale lovverket!

I tillegg må ikke nettsidene med gambling som vi presenterer, med din viten, benyttes i USA.

Alt innhold vi stiller til rådighet er kopieringsbeskyttet, og bruk av innhold uten først å ha innhentet skriftelig godkjenning, er brudd på kopibeskyttelses - og varemerkelover.

1. Intellektuell eiendom

Alt innhold på vår nettside eies av Online Casino Reports. Dette omfatter enhver informasjon og annet materiale og tjenester som finnes på siden, diskusjonsforum, blogger og eller annet skriftelig materiale, grafikk og alt annet innhold.

Du har lov til å ta en kopi av innholder til eget, personlig, ikke-kommersielt bruk, så lenge alt materialet som er kopiert forblir intakt og tilføyes følgende melding: 'Copyright 1997-2008 Online Casino Reports. All rights reserved.' All annen kopiering, distribusjon, oppbevaring eller oversendelse av noe slag, og all kommersiell bruk av vårt innhold er forbudt uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse. Dette betyr at du ikke må selge, aksjonere bort, overføre eller bytte bort ditt abonnementet eller noen individuell publikasjon. Du må heller ikke gjenpublisere, poste, overføre eller distribuere innholdet til online oppslagstavler, blogger, chatrom, intranett eller noe annet sted uten vårt samtykke. Du godtar dessuten å ikke utarbeide sammendrag eller utkast på grunnlag av vårt innhold til bruk på andre nettsider eller tjenester.

2. Opptreden

Nettsiden oppfordrer til aktiv og åpen dialog mellom våre medlemmer. Vi mer imidlertid om at dette blir gjort innen lovens rammer og på en høflig måte.

3. Privatvern

Om du registrerer deg på noen av RSS feeds, blir du bedt om å oppgi din e-post adresse. Vi lover å aldri selge eller distribuere e-postadressene til noen som har registrert seg for denne tjenesten.

4. Ansvarsfraskrivelse av Garantier og Forpliktelser

Vi tilbyr et bredt spekter av informasjon, kommentarer og underholdning. Vi kan og vil ikke garantere for at dette innholdet er fullstendig eller riktig til noen som helst spesifikk bruk. Selv om vi har de mest hardtarbeidende og dyktigste tekniske fagfolkene på markedet, kan vi ikke love at innholdet vårt eller noen av tjenestene vi tilbyr, overleveres deg uten avbrudd, i tide, sikkert eller feilfritt. Vi kan heller ikke garantere for annet enn at vi gjør vårt beste for å fremskaffe  interessante og nyttige opplysninger, opplæring og underholdning. Utover det, forbeholder vi oss retten til å ta feil, selv om vi alltid gjør vårt beste for å ha rett.

VERKEN ONLINE CASINO REPORTS ELLER NOEN ANNEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE GIR NOEN SOM HELST GARANTI FOR AT KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE SOM DU KJØPER ELLER ANSKAFFER VED BRUK AV VÅRE TJENESTER VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER OG AT FEIL BLIR RETTET OPP MED DET SAMME. VERKEN VI ELLER NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE GARANTERER FOR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GRANTIER FOR TITLER ELLER INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHETEN ELLER EGNETHETEN TIL SPESIELLE FORMÅL. MED HENSYN TIL VÅRE NETTSIDER, MÅ DU SELV PÅTA DEG RISIKOEN FORBUNDET MED ALT INNHOLD ELLER VÅRE TJENESTER, VERKTØY, PRODUKTER OG EIENDOMMER OG SELV HELT OG HOLDENT GODTA RISIKOEN FORBUNDET MED KVALITETEN OG UTFØRELSEN AV VÅRE TJENESTER OG NØYAKTIGHETEN ELLER FULLKOMMENHETEN AV INNHOLDET.

ENKELTE STATER TILLATER IKKE UTELATELSE AV DIREKTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER AV TILSIKTET ELLER UTILSIKTET SKADE, DERFOR KAN DET HENDE AT DE OVERFORSTÅENDE BEGRENSNINGER ELLER UTELATELSER IKKE GJELDER FOR DEG. I SLIKE STATER VIL VÅRE BEGRENSNINGER OG DE SOM GJELDER FOR EN TREDJE PARTS INNHOLD LEVERANDØR BLI BEGRENSET TIL DET VIDESTE ASPEKTET I FØLGE LOVEN.


Sist oppdatert: 23. september, 2008

Ja! Jeg vil vite mer om eksklusive bonuser, kampanjer og nyheter.

SUBSCRIBE